نیازمندی‌‌های‌‌ صنایع چوب و دکوراسیون
نیازمندی‌‌های‌‌ صنایع چوب و دکوراسیون
کلاف خام مبل گلریز پیچک زنگوله چوب گردو کار تمیز

توضیحات آگهی

تولید و پخش تیراژ بالا کلاف گلریز پیچک زنگوله
تولید و پخش آماده بارگیری
چوب گردو کار تمیز

تولید و پخش تیراژ بالا کلاف خام افسون،خاطره ، چراغان، فرانسوی، نایس، گلریز، زنگوله ،پنچه شیری

در ضمن تعمیرات مبلمان نیز پذیرفته میشود